ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора

Интердисциплинарни проекти на учениците от 8 клас
по информатика и информационни технологии на чужд език

  Проект "УЕБ САЙТ НА ТЕМА ПО ИЗБОР"
Проект "РЕЧНИК"