Проекти - 8а клас


Име Фамилия Клас Тема
1 Александър Росенов Минчев 8a
Indonesia  
2 Андрей Радославов Петров 8a Bill Gates 
3 Бетина Иванова Иванова 8a Kylie Jenner 
4 Вая Пламенова Спасова 8a Hermes  
5 Венелин Деянов Янков 8a Cristiano Ronaldo
6 Веселин Тодоров Тодоров 8a Capybara
7 Виктория Кънчева Петрова 8a Rabbits  
8 Георги Димитров Стоянов 8a Wales
9 Давид Танев Генчев 8a Dreams
10 Данаил Бориславов Динев 8a My favorite snakes US 
11 Джесика Петева Петкова 8a My favourite frogs EN 
12 Димитър Димитров Неделчев 8a Kumalala
13
Ивайло Иванов Иванов 8a Switzerland
14
Калина Пламенова Николова 8a Crescent city
15
Кристияна Емилиянова Христозова 8a Billie Eilish
16
Лидия Николаева Мицовска 8a Burgas
17
Магдалена Стефанова Илчева 8a Web site
18
Мая Красимирова Койчева 8a Index of / (free.bg)
19
Николай Желязков Андреев 8a Liverpool
20
Радост Калинова Танева 8a Web site
21
Ралица Борисова Христова 8a Axolotls
22
Рая Горанова Гънчева 8a The art of being a stuntman
23
Симеон Спиридон Спиров 8a Kendall Jenner
24
Теодор Владимиров Матуски 8a Web site
25
Теодор Динков Танев 8a About idioms
26
Христина Стоянова Тенева 8a Web site
27
Виктория Николаева Босолова