Проекти - 8в клас


Име Фамилия Клас Тема
1 Александра Александрова Стоянова
Austria
2 Александър Дианов Жечев Belgium 
3 Александър Евгениев Семерджиев Bulgaria 
4 Борис Алексиев Петров Croatia 
5 Борис Николаев Събев Cyprus
6 Габриела Светославова Панкова Czech Republic
7 Данаил Атанасов Атанасов Denmark 
8 Дани Недялкова Колева Estonia
9 Даниел Стефанов Стефанов Finland
10 Дарина Антонова Скобелева France 
11 Дея Яворова Янулова Germany 
12 Деян Богомилов Атанасов Greece 
13
Ема Пламенова Георгиева Hungary
14
Живко Симеонов Симеонов Ireland
15
Ивия Валентинова Тотева Web site
16
Йоанна Стефанова Татарова Web site
17
Кристиан Георгиев Личев Web site
18
Марко Калинов Пантов Web site
19
Мартин Пламенов Маруцов 8в  Web site
20
Пламен Иванов Недев The Netherlands
21
Пламена Тодорова Колева Web site
22
Раиса Стоянова Стоянова 8в  Portugal
23
Сиана Стилианова Сивова Romania
24
Симеон Севдалинов Стойчев Slovakia
25
Стефания Стефанова Татарова Slovenia 
26
Теодора Красенова Василева Spain
27
Християна Патрикова