Проекти - 8з клас


Интердисциплинарен проект
по информационни технологии на чужд език

 

ТЕМА – Създаване на уеб сайт на чужд език по избрана тема

 

МОДУЛ – Работа по проекти

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 3 учебни часа

 

ТИП НА УРОКА – комбиниран

 

ЦЕЛИ

 

o   Образователни: Да се затвърдят знанията и уменията на учениците за:

§  създаване и организиране на папка и подпапки за уеб сайта;

§  набиране на текст на чужд език (самостоятелно) при спазване на правилата, добавяне на клавиатурна подредба, вмъкване на символи;

§  поправка на допуснатите грешки, след проверка от учителя по езика

§  създаване и съхраняване на уеб страници, коректно поставяне редактиране и форматиране на текст, вътрешни и външни връзки, вмъкване и оформяне на изображения, вграждане на  видеоклип и карта;

§  Публикуване на уеб сайт – създаване на огледален образ на изработения проект в хостинг пространството;

§  Тестване на проекта – показване на изображенията, коректност на връзките.

o   Възпитателни:

§  възпитаване на познавателен интерес у учениците към информационните технологии;

§  формиране на чувство за успех и активна дейност

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ – уеб сайт, уеб страница, начална страница, връзка – външна/ вътрешна за сайта, уеб сървър, браузър, хостинг, качване/ъплоуд, публикуване

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ – чужд език, който изучават и всички учебни предмети, които имат връзка с избраната тема

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ – беседа, упражнения, практическа работа

ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА – учебник по ИТ за 8 клас, слайдове с учебно съдържание от урока.

 

СТРУКТУРА И ХОД НА ПРОЕКТА

Работата по проекта започва с фронтална беседа, като учителя задава въпроси и очаква отговори от учениците свързани с учебното съдържание, като едновременно с това припомня как се изработват уеб сайт и акцентира върху важните стъпки.

Следва практическа работа на учениците, които изпълняват стъпките по създаване на уеб сайта.

Проектът завършва с публикуването и тестването на коректната работа на сайта.